Mand! Vejledning fastholder din motivation i et vægttab.

Mænd, motivation og vægttab

             Af Fie Langmann

Hvad er der med mænd og vægttab? Motivationen kan synes flygtig og kan komme og gå som den vil, hvorfor?

Sundhedsfaglig støtte til vægttab
Når man skal lave en livsstilsændring, er det vigtigt, at der er en støtte til at holde én i gang, når processen bliver hård. Netop dette har Owen et al undersøgt i et studie, hvor en gruppe mænd blev fulgt over et år. Den ene halvdel fik tæt supervision, kost- og træningsvejledning samt støtte fra sundhedsfagligt uddannede gennem hele forløbet.

De første 16 uger havde gruppen desuden adgang til gratis sunde fødevarer. Efter 16 uger begyndte gruppen at træffe flere selvstændige valg og valgte til sidst den superviserede træning helt fra. Den halvdel havde større succes med deres vægttab end den anden halvdel, som ikke fik lige så meget støtte under de første 16 uger.

Økonomien spillede i de sidste 36 uger ingen rolle for den superviserede gruppe, hvilket kan være et tegn på, at de gavnlige effekter de oplevede i starten af forsøget, gav dem lyst til at bruge de ekstra penge på den sundere livsstil.

Singler fastholder vægttabet bedre
Forskergruppen kunne efter forsøget se, at mænd der var fraskilt eller enlige havde større sandsynlighed for at tabe sig eller holde vægten mod mænd i et forhold. Det er ikke etisk forsvarligt at råde mænd til at gå fra deres partner, hvis de ønsker et vægttab, desuden kan en partner være med til at give støtte i situationer, hvor motivationen er lille. Ligesom de gode resultater, der fremkom af de 16 ugers intervention, hvor mændene var i tæt supervision med sundhedsfagligt personale og oplevede større vægttab.

Motivation er afgørende
Motivation handler om vigtigheden af forandring – hvor stærkt ønskes eller begæres forandringen? Hvor vigtig er den. Tro på succes – man kan godt ville noget, men måske mangle evnen til at det sker, eks. ”Jeg ville ønske, at jeg kunne”.

Paratheden som er et spørgsmål om prioritering – man kan godt være villig til forandring og have troen på at det kan lykkes – men man er bare ikke parat.

Vigtigheden kan man kun selv definere, og paratheden skal man også selv prioritere, men tro på succes kan den sundhedsprofessionelle hjælpe med, da det er her, man skal søge støtten og hjælpen til at kunne gennemføre det man har sat sig for. 


Så til din fremtidige livsstilsændring, det være sig rygestop, vægttab eller noget helt andet, er det bestemt ikke en dum ide at søge hjælp hos en professionel, da det øger din succesrate væsentligt.

 

Du kan læse mere her:

Owen, K., Pettman, T., Marion, H., Viney, R. og Misan, G. (2009, 29. Maj). Individual preferences for diet and exercise programmes: changes over a lifestyle intervention and their link with outcomes. Public Health Nutrition 13(2), 245-252

Silvia, P. J., Winterstein, B. B., Willse, J. T., Barona, C. M., Cram, J. T. og Hess, K. I. (2008). Assessing creativity with divergent thinking tasks: Exploring the reliability and validity of new subjective scoring methods. Psychology of Aestethetics, Creativity, and the Arts.2008(2), 68-85.